[dokan-customer-migration]

Täytä tarvittavat tiedot kenttiin.

Kaupan verkko-osoite:

muodostuu automaattisesti valitsemasi kaupan nimen perusteella.

Y-tunnus:

Y-tunnus on pakollinen maksupalvelun tarjoajan Checkout Finlandin vaatimuksesta. Myös kevytyrittäjillä on Y-tunnus.

ALV-numero:

ALV-numeroa saavat käyttää vain arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt yritykset ja henkilöt.

ALV-numero muodostetaan Y-tunnuksesta 1234567-8 lisäämällä sen alkuun kaksikirjaiminen maatunnus FI ja jättämällä tunnuksesta väliviiva pois: FI12345678.

Lue palvelun käyttöehdot ja merkitse se luetuksi ja hyväksytyksi.